ทำไมต้อง “BIG CLEAN”?

          BIG CLEAN ผู้ให้บริการด้านทำความสะอาดตั้งแต่ปี 2536 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า  31 ปี ด้วยประสบการณ์ด้านทำความสะอาด จึงทำให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่  ลูกค้าให้การยอมรับอย่างมาก ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและบุคลากรมืออาชีพกว่า 1,500 คน   มีหน่วยงานให้บริการ (งานประจำและโครงการ) มากกว่า 500 หน่วยงาน สามารถรับงานทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัดที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทุกรูปแบบ เพื่อรองรับให้ กับกลุ่มลูกค้าทั่วไป และกลุ่มลูกค้าองค์กรที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นที่จะดูแล รักษา ความสะอาดให้สมกับความไว้วางใจที่ได้รับ

พร้อมหลักกลยุทธ์ 4R’s ในการทำงาน 

Reclean ทำความสะอาดให้ใหม่อีกครั้ง

 Refund คืนเงินค่าบริการ

Rectify ชดใช้ค่าเสียหาย

  Repair ซ่อมแซมสิ่งที่เสียหาย

มาตรฐาน

  • ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วให้บริการทำความสะอาด 24 ชม.
  • บริษัทฯ ได้รับการรับรอง ISO 9001-2015 และ ISO 14001 ตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากล
  • ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการทำงานและใช้สารชีวะภัณฑ์ที่ไม่มีสารพิษและเคมีเจือปน
  • งานทำความสะอาดเพื่อมอบสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

PANOTPORN THANATHORN
Founder &CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO)

SAREE THANATHORN
Board of Directors

SAHASAK THANATHORN
MANAGING DIRECTOR (MD)