รู้จัก 6 ขบวนพาเหรด Bangkok Pride 2023

มีรายละเอียด และความหมายของขบวนพาเหรด 6 ขบวน มีดังนี้

ขบวนที่ 1 : สีม่วง ชุมชน (Community) ภายใต้ชื่อขบวน  Gender X เพศเรา เราเลือกเอง มีแนวเพลงประจำขบวน คือ แนวเพลงป๊อป สื่อความหมายถึงการรณรงค์ เรื่องการยืนหยัดในความต้องการด้านสิทธิการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศที่รวมไปถึงกลุ่ม Intersex (สองเพศ) Trans (ข้ามเพศ) และ Non-binary (ไม่ระบุเพศแบบชาย/หญิง)

ขบวนที่ 2 : สีน้ำเงิน เจตจำนง (Purpose) มีชื่อขบวนว่า My Body My Choice ร่างกายเรา สิทธิเรา มีแนวเพลงประจำขบวน คือ แนวเพลงฮิปฮอป
โดยได้รณรงค์ เรื่องให้ยกเลิก พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีเพื่อคืนสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพให้กับ Sex Worker และ Sex Creator
นอกจากนี้ยังรณรงค์เรื่องการสนับสนุนเซ็กซ์ทอยให้ถูกกฎหมาย รวมถึงสนับสนุนการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา และการทำความเข้าใจเรื่องยินยอมพร้อมใจ (Consent) ในโรงเรียน เรื่องสิทธิในเนื้อตัวร่างกาย เพื่อยุติวัฒนธรรมการข่มขืนและความรุนแรงในครอบครัว

ขบวนที่ 3 : สีเขียว ความสัมพันธ์ (Relationship) มีชื่อขบวนว่า Chosen Family มากับแนวเพลงหมอลำ เพื่อสะท้อนถึงจุดยืนการรณรงค์ให้สังคมเปิดกว้าง และยอมรับความหลากหลายในคำนิยามของความสัมพันธ์และครอบครัว การรับรองสิทธิก่อตั้งครอบครัวในกฎหมายสมรสเท่าเทียมและรัฐธรรมนูญ

ขบวนที่ 4 : สีเหลือง สิ่งแวดล้อม (Enviroment) มี ชื่อขบวนว่า Peace & Earth รักษ์โลก รักสันติภาพ มากับแนวเพลง แจ๊ซ ที่มุ่งมั่นปกป้องและคุ้มครองสิทธิของโลกและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่ออนาคตที่เท่าเทียมและเป็นธรรมสำหรับทุกคน

ขบวนที่ 5 : สีส้ม สุขภาพ (Health) กับชื่อขบวน Equal Rights to Health ทุกเพศเข้าถึงบริการทางการแพทย์เท่าเทียม กับแนวเพลง K Pop และ T Pop รณรงค์สิทธิในการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ และเรียกร้องสวัสดิการการยืนยันเพศ (Gender-affirmimg care) สำหรับบุคคลข้ามเพศ

ขบวนที่ 6 : สีแดง ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต (Security) กับชื่อขบวน I AM HOME ความปลอดภัยในชีวิตของ LGBT+ ด้วยแนวเพลง ร็อก เพื่อยืนยันถึงสิทธิในการมีความปลอดภัยในชีวิตของ LGBTQIAN+ รวมถึงเสรีภาพในการแสวงหาความสงบสุขทางจิตวิญญาณของแต่ละบุคคล และรณรงค์ให้มีการเปิดกว้างทางศาสนาสำหรับทุกเพศ

ขอบคุณแหล่งข้อมูล thairath

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *