แนะนำ 7 วิธี ทําความสะอาดให้โต๊ะทํางานในออฟฟิศ น่าอยู่ขึ้น

เคลือบผิวโต๊ะด้วยสารทำความสะอาด: ใช้สารทำความสะอาดที่เหมาะสมที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับผิวโต๊ะ โดยเคลือบผิวโต๊ะให้ทั่วถึงและให้เวลาให้สารทำความสะอาดทำงานตามความหนาของฝ้ายและสกปรก

ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์: ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ที่อ่อนโยนต่อผิวและมีความสามารถในการดูดฝุ่นและสกปรกได้ดี เช่น ผ้าไมโครไฟเบอร์หรือผ้าใบที่ไม่ทำให้เกิดรอยขีดข่วนบนพื้นผิว

ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ: ทำความสะอาดโต๊ะทำงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น ทุกๆ วันหรือหลังจากใช้งานเสร็จสิ้น นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มความสะอาดเพิ่มเติมหลังจากการรวมตัวกับผู้อื่น เช่น หลังจากการประชุม

เก็บของให้เรียบร้อย: รักษาความเรียบร้อยของพื้นที่โต๊ะโดยเก็บของที่ไม่จำเป็นออกไป เช่น เอกสารที่ไม่ได้ใช้, ของใช้ส่วนตัว, หรืออุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

ล้างตู้เย็นและห้องน้ำ: ถ้าโต๊ะทำงานของคุณมีตู้เย็นหรือห้องน้ำที่ใกล้เคียง ควรทำความสะอาดเครื่องใช้เหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการระเบิดของเชื้อโรคและกลิ่นไม่พึงประสงค์

ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เหมาะสม: เลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่งานที่คุณมี เช่น สเปรย์ทำความสะอาดโต๊ะทำงาน, ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและปรับปรุงไม้, หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รักษาความสะอาดของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์: อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียและเชื้อโรคอื่นๆ รักษาความสะอาดโดยใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์หรือผ้าอื่นที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ และเช็ดทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ