บริการทำซักทำความสะอาด พรม เก้าอี้ โซฟา ผ้าม่าน และเฟอร์นิเจอร์

  • งานเฟอร์นิเจอร์
  • ซักพรม ด้วยระบบ Extraction
  • ซักเก้าอี้ผ้า ด้วยระบบ Extraction
  • ซักโซฟา+หมอนอิง ด้วยระบบ Extraction
  • ซักผ้าม่าน ถอด-พร้อมติดตั้ง