งานบริการส่งพนักงานดูแลความสะอาดประจำ

  • ดูแลพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้งหมด ประกอบด้วยด้วยพื้นต่างๆ เช่น พื้นกระเบื้อง,พื้นไม้,พื้นซีเมนต์และอื่นๆ
  • ดูแลทำความสะอาดประตูทางเข้า- ออก
  • ดูแลทำความสะอาดป้าย Information ต่าง ๆ
  • เช็ดทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ โซฟา โทรศัพท์
  • เช็ดกระจกและขอบอลูมิเนียม ภายใน – ภายนอก บริการความสูงไม่เกิน 3.5 เมตร
  • ล้างทำความสะอาดห้องน้ำและสุขภัณฑ์ต่าง ๆ
  • เก็บรวมรวบขยะไปทิ้ง ณ. สถานที่ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
  • รายงานสิ่งของชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นทันทีที่พบเห็น

หมวดหมู่: