บริการทำความสะอาดคลังสินค้า

  • งานโครงสร้างโรงงาน
  • ปัดหยากไย่ผนังและเพดาน
  • เช็ดทำความสะอาดโครงทัช,คานเหล็ก
  • เช็ดทำความสะอาด Lack วางสินค้า
  • ล้างทำความสะอาดพื้นต่างภายในโรงงาน
  • เช็ดทำความสะอาดพัดลม เฉพาะภายนอก
  • เช็ดทำความสะอาดม่านพลาสติก
หมวดหมู่: